Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Lekcja muzealna on-line klasy 2 L4

Lekcja muzealna

W dniu 11.05.2021 uczniowie klasy 2 L4 uczestniczyli w lekcji muzealnej on – line, która została przygotowana przez pracowników muzeum Powstania Warszawskiego.
Po raz drugi młodzież naszej szkoły wzięła udział w specjalnie przygotowanej na ten cel lekcji muzealnej podczas, której była możliwość zgłębienia swojej wiedzy na temat przebiegu Powstania Warszawskiego a także nie mogąc wyjechać i zwiedzać na żywo muzeum była to jedyna okazja aby zapoznać się choć w części z ekspozycją i zbiorami muzeum.
Tradycją do tej pory było organizowanie przez szkołę, wiosną każdego roku, wycieczki szkolnej do Warszawy, gdzie między innymi w programie było zwiedzanie właśnie muzeum Powstania Warszawskiego. Jednak na zaistniałą sytuację w tym roku taki wyjazd jest niemożliwy i uczestnictwo uczniów w lekcji muzealnej on-line było jedyną możliwością zapoznania się z działalnością muzeum Powstania Warszawskiego.

Powrót do nauki stacjonarnej

Powrót do nauki stacjonarnej

Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej w Zespole Szkół CKR w Marszewie zostanie przekazany uczniom przez wychowawców klas na platformie Teams.

Dzień flagi

Dzień flagi

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W bieżącym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, obradujący od 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Czytaj więcej...

Informacja dla zdających

1. ORGANIZACJE EGZAMINU- INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH:

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
    w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3

Czytaj więcej...

Etap diecezjalny – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Etap diecezjalny – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

21 kwietnia troje uczniów naszej szkoły wzięło udział w etapie diecezjalnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 45 pytań. Niektóre pytania były trudne i wymagały dokładnej znajomości treści Biblii. Do ostatniego etapu awansowało siedmioro uczniów z największą liczbą zdobytych punktów.
Z wielką dumą i radością pragniemy poinformować, że po raz pierwszy do etapu ogólnopolskiego (finału) zakwalifikowała się uczennica naszej szkoły – Julia Sójka z klasy 2LTb. Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej odbędzie się 19 maja. Julii gratulujemy i życzymy powodzenia i światła Ducha Świętego w finale.