Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

84 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 01.09.2023 poczet sztandarowy ZS CKR w Marszewie, w składzie O. Antczak, J. Glapa, J. Olejniczak,  uczestniczył w obchodach 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej, które zostały zorganizowane przez władze samorządowe Pleszewa. W uroczystości uczestniczyli również Pani dyr. I. Pera oraz n-ciel Ł. Razik

Dzień się nazywał „pierwszy września”

4 września 2023

Dzień się nazywał „pierwszy września”. Dzieci jako że wiosna była szły do szkoły…

Tym i innymi wierszami znanych poetów upamiętniliśmy w widowisku przygotowanym na inaugurację roku szkolnego 2023/2024 kolejną rocznicę wybuchu najkrwawszej w dziejach wojny.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Ogłoszenie dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie informuje o spotkaniu organizacyjnym słuchaczy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej, które odbędzie się w dniu 15.09.2023r. o godz. 15.00  w auli szkolnej, po spotkaniu odbędą się zajęcia zgodnie z planem.

Szczegółowy plan zajęć oraz pozostałe informacje będą dostępne po 10 września 2023 r. na stronie internetowej www.marszew.pl w zakładce edukacja/kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Dla rolników i mieszkańców wsi - Webinar

5 lipca: letnia edycja webinarium „Dotacje dla rolnictwa”

Eksperci z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Grupy AZOTY opowiedzą o bieżących działaniach skierowanych do rolników i mieszkańców wsi.
Agenda spotkania dostępna jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/arimr/5-lipca-letnia-edycja-webinarium-dotacje-dla-rolnictwa

Współorganizatorem spotkania jest Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Wydarzenie zostało objęte patronatem przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa.                                 

Marszew pomaga!

Marszew pomaga!

2274,50 zł., taką kwotę uzbieraliśmy w roku szkolnym – 2022/2023 na pomoc misyjną i charytatywną. Pieniądze w kwocie 310 zł. od absolwentów rocznik 2022 przekazaliśmy Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu, 400 zł. przekazaliśmy na działalność charytatywną dla puckiego hospicjum ks. Kaczkowskiego, pozostałą kwotę – 1564,50 zł. przelaliśmy na konto zaprzyjaźnionej misji Miłosierdzia Bożego w Kiabakari w Tanzanii

Czytaj więcej...

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

Warszawa, 23 czerwca 2023 roku

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice,

rok szkolny 2022/2023 był dla polskiej oświaty czasem szczególnym. Nie tylko ze względu na istotne zmiany systemowe, ale także z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
Niebywała wiedza, ciekawość, pasja, odwaga, kreatywność i pracowitość – pozwoliły temu genialnemu astronomowi przekroczyć granice niemożliwego. Wiekopomne dzieło autora teorii heliocentrycznej i przyświecające mu ideały, a przede wszystkim budząca szacunek wszechstronność zainteresowań oraz osiągnięć naukowych, są dla nas inspiracją do tworzenia polskim uczniom odpowiednich warunków do wzmacniania tkwiącego w nich ogromnego potencjału.

Czytaj więcej...