Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Pedagog online

Pedagog online

Do czasu powrotu młodzieży do szkoły, pedagog szkolny pełni dyżur za pośrednictwem edziennika.

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna spowodowana przez nowego wirusa, którego nie wykrywano dotąd u ludzi. Wirus powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi jak kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – zapalenie płuc.

Czytaj więcej...

Uwaga Rodzice! Uwaga Uczniowie!

Uwaga Rodzice! Uwaga Uczniowie!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu okresu zamknięcia szkoły do Świąt Wielkanocnych, od 25 marca 2020 r. będą obowiązywały nowe regulacje prawne wprowadzone Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. Określono zasady prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. W związku z powyższym od 25 marca nauczyciele będą realizować obowiązkowe podstawy programowe drogą zdalną.
Szczegóły będą przekazywane uczniom przez e-dziennik. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości w dzienniku.

Dziękujemy!!!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 37 uczniów oraz absolwentów naszej szkoły swoją odważną decyzją niesienia pomocy zasiliło banki krwi

Dziękujemy wszystkim naszym szkolnym honorowym krwiodawcom, którzy zaledwie dwa tygodnie przed decyzją o wdrożeniu zdalnego nauczania ze względu na zagrożenie zarażeniem koronawirusem oddali swoją krew potrzebującym w całej Polsce. Akcję w naszej szkole po raz kolejny przeprowadziło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 37 uczniów oraz absolwentów naszej szkoły swoją odważną decyzją niesienia pomocy zasiliło banki krwi. Wierzymy, że w ten sposób przyczyniliśmy się choć w drobnym wymiarze do obecnej trudnej walki z koronawirusem.

Czytaj więcej...

Uwaga Rodzice! Uwaga Uczniowie!

Uwaga Rodzice! Uwaga Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez Ministra Edukacji Narodowej do dnia 25 marca br. w naszej szkole, informujemy że materiały niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego, w trakcie zawieszenia zajęć będą udostępniane przez nauczycieli prowadzących przedmioty.Do komunikacji z uczniami nauczyciele będą stosowali: dziennik elektroniczny lub inne narzędzie technologii informacyjnej, wskazane przez nauczyciela prowadzącego przedmiot.
W związku z tym prosimy o codzienne sprawdzanie wiadomości przesyłanych za pomocą e-dziennika.

Komunikat w sprawie odwołania kursów

Komunikat

Zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych od dnia 12 marca do odwołania zostają zawieszone.
 Słuchaczy kursu RL.3 prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie  E-learnigu.