Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Rekrutacja do naszej placówki oświatowej na rok szkolny 2024 - 2025

Rekrutacja na Rok Szkolny 2022-2023
oferta edukacyjna zsckr 2024 2025
Poznaj naszą szkołę

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

 

Zobacz więcej zdjęć naszej szkoły>>


REGULAMIN REKRUTACJI

ZASADY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

 

 


TECHNIKUM

Technik architektury krajobrazu

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • rośliny ozdobne
 • obiekty architektury krajobrazu
 • mechanizacja prac
 • projektowanie obiektów małej architektury
 • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • projektować zieleń miejską, ogrody prywatne, szkółki z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • pielęgnować i konserwować istniejące i projektowane elementy architektury krajobrazu,
 • tworzyć koncepcję i dokumentację architektoniczną zarówno metodą tradycyjną, jak i z wykorzystaniem komputera,
 • kierować własną firmę i prowadzić uproszczoną rachunkowość oraz sporządzać kosztorysy.
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz pracować w przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery)
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • możesz być zatrudniony w gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • możesz być właścicielem przedsiębiorstwa zajmującego się urządzaniem,
 • projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

Instrukcja - SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • elektrotechnika
 • obróbka materiałów
 • przepisy ruchu drogowego
 • podstawy techniki w rolnictwie
 • eksploatacja systemów agrotronicznych
 • wykonywanie napraw pojazdów i maszyn

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • wykorzystania nawigacji satelitarnej do poruszania się ciągnikiem po zagonie
 • diagnostyki, eksploatacji oraz obsługi nowoczesnego sprzętu rolniczego i transportu samochodowego
 • naprawy oraz konserwacji, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B, T oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz przejąć i prowadzić własne gospodarstwo rolne
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych i serwisowych
 • możesz podjąć pracę jako przedstawiciel handlowy producentów sprzętu rolniczego lub jako serwisant renomowanego sprzętu rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 Instrukcja - SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


 

Technik technologii żywności

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • podstawy przemysłu spożywczego
 • technologia produkcji cukierniczej
 • pracownia produkcji cukierniczej
 • ocena i analiza jakości żywności
 • maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym
 • magazynowanie produktów żywnościowych

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • przygotowywać różnego rodzaju ciasta wytwarzać i stosować do dekorowania i przekładania nadzienia, kremy, polewy, masy cukiernicze
 • tworzyć dekoracje i wykończenie ciast i wyrobów cukierniczych
 • przeprowadzać analizę przydatności surowców, produktów i wyrobów gotowych,
 • organizować i nadzorować produkcję wyrobów spożywczych
 • prowadzić dokumentację produkcyjną oraz obliczać technologiczne zużycie surowców

KARIERA ZAWODOWA:

 • podjęcie pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego, gastronomii, cukierniach, piekarniach, laboratoriach analizy żywności
 • możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej
 • łatwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych na kursach kwalifikacyjnych np. kucharz, organizowanie usług gastronomicznych
 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych w szczególności na kierunkach: Technologia żywności, Biotechnologia żywności, Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością żywności, Chemia

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 Instrukcja - SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • systemy energetyki odnawialnej oddziaływanie energetyki odnawialnej na środowisko
 • montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • poznasz nowoczesne technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda, geotermia, biomasa)
 • montażu oraz nadzorowania urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie wodne, pompy ciepła

KARIERA ZAWODOWA:

 • zatrudnienie w firmach projektowych i instalacyjnych w sektorze OZE
 • kontynuacja nauki na studiach wyższych w szczególności z zakresu energetyki
 • założenie własnej działalności gospodarczej
 • zatrudnienie w sektorze administracji na stanowisku nadzoru technicznego i obsługi inwestycji odnawialnych źródeł energii

 

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 

 Instrukcja - SYSTEM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH


 

Technik weterynarii

NAUCZANE PRZEDMIOTY:

 • anatomia i fizjologia zwierząt
 • chów zwierząt
 • rozród i inseminacja zwierząt
 • diagnostyka chorób zwierząt
 • choroby zwierząt
 • kontrola weterynaryjna

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ NA TYM KIERUNKU:

 • prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych oraz wykonywania zabiegów inseminacyjnych u zwierząt
 • wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt
 • wykonywania czynności w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem kat. B oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy

KARIERA ZAWODOWA:

 • możesz być zatrudniony jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach zwierząt
 • możesz pracować w zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
 • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym
 • zdobyte wykształcenie umożliwia samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego
 • możesz kontynuować naukę na studiach wyższych np. medycyna, weterynaria

Podjąłeś decyzję? - złóż odpowiednie dokumenty już teraz

 


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych

ABSOLWENT MOŻE PRACOWAĆ:

 • w przedsiębiorstwach serwisujących ciągniki i maszyny rolnicze,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych,
 • świadcząc usługi mechanizacyjne, naprawcze, serwisowe i dystrybucyjne części zamiennych do sprzętu rolniczego; prowadząc własne gospodarstwo rolne;

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • (dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia)

INTERNAT

PRZYJAZNY PRZYTULNY RADOSNY

 • usytuowanie obok szkoły–gwarantowana pobudka,
 • przyjazna atmosfera i piękne położenie (bliskość drzew i parku, nowe znajomości, życzliwa kadra),
 • możliwość skorzystania z pakietu gier planszowych,
 • dostęp do wyposażonej w ekran, projektor multimedialny oraz komputer sali konferencyjnej,
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • internat pracuje 6 dni w  tygodniu.

U NAS POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU!!!

Do dyspozycji naszych wychowanków  mamy:

 • miejsca w przestronnych 1,2-3 -osobowych pokojach o wysokim standardzie;
 • nowo wyremontowane łazienki i sanitariaty;
 • nowoczesny aneks kuchenny w pełni wyposażony.
 • Oferujemy dostęp do bezprzewodowego  internetu   Wi-Fi
 • Stołówka zaprasza codziennie na smaczne i świeże dania. Śniadania i kolacje wydawane są w formie szwedzkiego stołu Miła obsługa sprawia, że każdy poczuje się tu jak u siebie w domu odnajdując smak domowej kuchni.
 • W ramach aktywnej organizacji czasu wolnego młodzież ma możliwość korzystania z siłowni oraz z sali gimnastycznej w szkole.
 • Pod opieką wykwalifikowanej kadry uczniowie uczestniczą w okazjonalnych uroczystościach, grach, zabawach i zawodach sportowych organizowanych przez Internat.
 • Każdy z wychowanków znajdzie tu spokój i ciszę, jaka potrzebna jest do nauki oraz wypoczynku.

ZAPRASZAMY

 

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji do naszego internatu szkolnego

Podjąłeś decyzję o nauce w naszej szkole? - złóż podanie o przyjęcie do internatu już teraz

 


 

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
NAUKA NA KKZ JEST BEZPŁATNA!

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracujących jak i bezrobotnych).

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

Tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

WYKAZ KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH
PLANOWANYCH NA ROK 2024/2025

Lp.

symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Symbol i nazwa zawodu, w którym wyodrębniono dana kwalifikację

1.

ROL 4

Prowadzenie produkcji rolniczej

Technik rolnik(314207)

Rolnik(613003)

Technik agrobiznesu(331402)

2.

ROL 8

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515)
(dla absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia zgłoszonych do Szkoły Branżowej II Stopnia
w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki )

 

Wymagana dokumentacja:

 • podanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w danej kwalifikacji.