Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Jubileusze szkolne

50-lecie szkoły Rolniczej w Marszwie

50lat

5 listopada 2015 r. od godziny 800 absolwenci szkoły rejestrowali się w auli szkolnej gdzie otrzymali: monografię. pamiątkowy kubek, identyfikator oraz bony. Zaproszeni goście proszeni byli do budynku głównego szkoły. O godz. 1100pod namiotem dziękczynną Mszę św. sprawował proboszcz parafii p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Pleszewie ks. prałat Henryk Szymiec. Koncelelebrowali księża absolwenci: ks. Piotr Bamberski, ks. Roland Kraska, ks. Tomasz Zysnarski, o. Andrzej Mimier i księża katecheci: ks. kanonik Tadeusz Pietrzak, ks. Janusz Kulbarsch, ks. Paweł Kubiak.

Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe, na których nasza szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali: Przewodnicząca Rady Rodziców p. Terasa Kaganek, Starosta Powiatu Pleszewskiego p. Michał Karalus, Burmistrz MiG Pleszew p. Marian Adamek, Przewodniczący Rady Powiatu p. Mirosław Kuberka, p. Dyrektor Florian Czajczyk, p. Dyrektor Kazimierz Jakóbczak, p.Dyrektor Grażyna Borkowska, Honorowy Przewodniczący Rady Rodziców p. Tadeusz Rak, Absolwenci Barbara i Jan Kolańscy.

Po uroczystościach absolwenci udali się do budynku głównego na spotkanie w klasach. Następnie spotykali się z wychowawcami i zwiedzali szkołę oraz Izbę Pamięci.

Od godz. 15.00rozpoczęła się część biesiadna, która obejmowała: zabawę przy orkiestrze, spotkania w ogródkach piwnych, spotkania w punktach gastronomicznych, dalsze rozmowy po latach do białego rana.


55-lecia Szkoły Rolniczej w Marszewie

50lat

29 września 2012r. Szkoła w Marszewie obchodziła Jubileusz 55-lecia istnienia, którego organizatorem było Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.00 Mszą św. w kościele p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie, po której zostały przeniesione do auli szkolnej. Licznie zgromadzonym absolwentom towarzyszyli zaproszeni goście. W czasie uroczystości odznaczenia przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla Rolnictwa" otrzymali: Lech Badziński, Tadeusz Dominiak, Dariusz Józefiak, Jan Kolański, Bernard Kończyński, Krystyna Kraszkiewicz, Roman Malmur, Alicja Mrozińska, Zenon Owieśny, Tomasz Polak, Jacek Przybył, Tadeusz Rak, Władysław Rybka, Anna Wawrzyniak, Bronisław Woźniak oraz Grażyna Borkowska. Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Izby Rolniczej i Rozwoju Wsi Piotr Walkowski dokonał również ceremonii uhonorowania sztandaru "Medialionem im. dr Aleksandra hr. Szembeka" za działalność szkoły na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej. Uroczystość uświetniły występy młodzieżowego zespołu artystycznego i szkolnej orkiestry dętej, która wzmocniona została przez nowe instrumenty muzyczne ufundowane przez prezesa spółki Colian, Jana Kolańskiego – Absolwenta Szkoły.

Jubileusz okazał się świętem Szkoły i Absolwentów, których liczne przybycie świadczy o nierozerwalnych związkach z miejscem, w którym zdobywali wiedzę, dorastali i do którego wracają z sentymentem po latach.

Dopełnieniem uroczystości była wspólna biesiada do białego rana na terenie wystawowym ODR w Marszewie.


Diamentowy Marszew – o uroczystości 60-lecia Szkoły Rolniczej w Marszewie

50lat

W dniu 23.09.2017 r. w Marszewie miały miejsce obchody 60-lecia Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 1200 mszą w Kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.

Część oficjalną, która odbyła się w auli szkolnej otworzyła Dyrektor Szkoły Grażyna Borkowska, po czym głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej Krzysztof Koszela. Swoją obecnością Jubileusz Szkoły uświetnili dostojni goście: Wicekurator Oświaty w Poznaniu Krzysztof Błaszczyk,   przedstawiciele Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak, Przewodniczący Rady Miejskiej Olgierd Wajsnis, Radni Powiatowi oraz przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą, a także licznie przybyli absolwenci.

Podczas uroczystości zaprezentowali się uczniowie Szkoły w krótkim programie artystycznym, który nadał spotkaniu biesiadny charakter. Ważnym i wzruszającym wydarzeniem w czasie uroczystości było spotkanie po latach wychowanków ze swoimi nauczycielami.

W atmosferze wspomnień, wyjątkowych rozmów po latach, przebiegał zwieńczający uroczystości Jubileuszu Szkoły bal u Baxa.