Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie
reprezentowany przez Grażynę Borkowską - Dyrektora szkoły
Marszew 22, 63-300 Pleszew
tel. +48 62 742 13 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja usług lub zawartych umów)
 • możliwość przedstawiania bieżącej oferty szkoły
 • reakcja na nadesłną korespondencję elektroniczną (email)
Sposób przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawę organizacji i zakresy działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub przez czas wskazany przez Administratora.

Podstawa przetwarzania danych

 • wykonanie umowy (realizacja zamówionych przez Ciebie usług edukacyjnych lub innych świadczeń)
 • prawnie usprawiedliwiony cel (marketing bezpośredni usług własnych)
 • zgoda osoby, której dane dotyczą (wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną)

Planowany okres przechowywania danych

Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną.
Do czasu zakończenia wykonywania usług lub sprzedaży towarów. W praktyce oznacza to czas do zakończenia współpracy.
Do chwili ustania przesłanek obligujących do prawidłowego obiegu informacji nadesłanych drogą elektroniczną.

Kategorie przetwarzanych danych

 • imię i nazwisko
 • dane osób pozostających we wspólnych gospodarstwie domowym lub opiekunów prawnych
 • telefon komórkowy; adres e-mail
 • miejsce zatrudnienia, poprzedniej edukacji (typ pracodawcy, nazwa, adres)
 • dane do faktury jeżeli wymaga tego zawarta umowa

Twoje prawa

Masz prawo do:
 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania lub usunięcia
 • zgłaszania sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego usług własnych lub towarów oferowanych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie lub podmioty wykonyjące je w naszym imieniu.
 • przenoszenia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twój dostęp do danych

 • dane są dostępne w siedzibie szkoły
 • istnieje możliwość uzyskania wydruku/kopii danych

Powierzanie przetwarzania danych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie powierza przetwarzanie danych osobowych NA PODSTAWIE UMOWY POWIERZENIA

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie NIE UDOSTĘPNIA pozyskanych danych osobowych innym podmiotom

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza UE)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie NIE PRZEKAZUJE danych osobowych do państw trzecich (poza UE), chyba że przekazanie następuje na wyraźy wniosek właściciela danych.

Profilowanie

Osoba, której dane dotyczą mogą PODLEGAĆ profilowaniu, dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkól CKR w Marszewie jest Lena Lachowicz , kontakt możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel: +48 667 379 790

Dokument klauzuli informacyjnej do pobrania