Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

  • Placówka bierze udział w programie Działaj/Rozmawiaj
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - Poszerz swoją wiedzę i umiejętności praktyczne
  • Zdobądź zawód na przyszłość, zostań naszym uczniem - Technik architektury krajobrazu
  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • Technik technologii żywności
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik weterynarii
  • Zdobądź zawód z przyszłością - Rolnik i Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
65 lat doświadczenia w edukacji rolniczej