Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

  • ZSCKR MArszew w rankingu Perspektywy 2021
  • Polski e-bazarek z polskimi produktami rolnymi
  • Zdobądź zawód na przyszłość, zostań naszym uczniem - Technik architektury krajobrazu
  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • Technik technologii żywności
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik weterynarii
  • Zdobądź zawód z przyszłością - Rolnik i Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - Poszerz swoją wiedzę i umiejętności praktyczne
Pod koniec marca rusza I nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw  Dofinansowanie z programu "Współpraca". Nabór wniosków rozpocznie się 29 marca.  Telekonferencja z rolnikami na temat działań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej"w ramach poddziałania  Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "WSPÓŁPRACA" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej"  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.16 "Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe,  Ogłoszenie Prezesa ARiMR w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2021 roku.  TVP 3 Lublin: wydłużenie terminu naboru wniosków na operację typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej"