Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

  • Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
  • ZSCKR MArszew w rankingu Perspektywy 2021
  • Polski e-bazarek z polskimi produktami rolnymi
  • Zdobądź zawód na przyszłość, zostań naszym uczniem - Technik architektury krajobrazu
  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • Technik technologii żywności
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik weterynarii
  • Zdobądź zawód z przyszłością - Rolnik i Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - Poszerz swoją wiedzę i umiejętności praktyczne