Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Pliki i dokumenty do pobrania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016), przesyłając lub dostarczając wypełnione lub uzupełnione dokumenty do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie (Marszew 22, 63-300 Pleszew) osoba której dane dotyczą oświadcza, że zapoznała się z klauzulą informacyjną RODO i akceptuje jej postanowienia.

Klauzula informacyjna RODO dostępna jest w niniejszym serwisie internetowym w zakładce Kontakt > Klauzula informacyjna RODO