Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna nszej szkoły pozwala na  rozwijanie umiejętności i wiedzy uczniów

Uroczystość zakończenia roku szkolnego i podpisanie porozumienia o współpracy w celu realizacji projektu w ramach programu LEADER 2017-2022. Porozumienie podpisali: Stowarzyszenie Miast Partnerskich Westerstede-Pleszew- Prezes: Friedrich Webermann, DEULA Szkoła Rolnicza i Techniki Rolniczej, Związek Niemieckich Szkółek Drzew, Związek Rolników Powiatu Ammerland reprezentowane przez: Thorsten Jan-Dirk Cordes Dyrektora Związku Rolników Powiatu Ammerland; Miasto Westerstede – Burmistrz: Karl Groβ; Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa – Prezes Andrzej Borkowski; Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie – Dyrektor Grażyna Borkowska; Powiat Pleszewski – Starosta Maciej Wasielewski; Miasto Pleszew – Burmistrz Marian Adamek.

Cele projektu:

  • Przeciwdziałanie niedoborowi wykwalifikowanych pracowników w Regionie Programu LEADER Parklandschaft Ammerland
  • Wzbudzanie zainteresowania młodzieży z Polski "zielonymi zawodami"
  • Przekazywanie wiedzy uczennicom i uczniom z Regionu Programu LEADER Wspólnie dla Przyszłości
  • Wzmocnienie więzi pomiędzy szkołami DEULA Westerstede i Zespołem Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie w Powiecie Pleszewskim
  • Organizacja praktyk dla uczniów z Regionu Programu LEADER Wspólnie dla Przyszłości w Regionie Programu LEADER Parklandschaft Ammerland