Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Propozycja ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Propozycja ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby  oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.
W załączeniu pliki do pobrania: