Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Propozycja ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Propozycja ubezpieczenia dla uczniów na rok szkolny 2021/2022

Na każdą przygodę...

szkolną i wakacyjną

Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby  oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

Ofertę przedstawia:

NNW PZU EDUKACJA

 
W załączeniu pliki do pobrania: