Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Wykaz Podręczników

ROK SZKOLNY 2019/2020

PODRĘCZNIKI BIOLOGIA I GEOGRAFIA DLA KLAS I PO SZKOLE PODSTAWOWEJ:

  1. Guzik M., Kozik R., Matuszewska R., Biologia na czasie I zakres rozszerzony, Nowa Era
  2. Helmin A., Holeczek J., Biologia na czasie I zakres podstawowy, Nowa Era
  3. Malarz R.,Więckowski M., Oblicza geografii I zakres podstawowy, Nowa Era
  4. Malarz R., Więckowski M., Kroh P., Oblicza geografii I zakres rozszerzony, Nowa Era
Szczegółowy wykaz podręczników
Kierunek kształceniaKlasa
Technik mechanizacji rolnictwa klasa I po SP

klasa I po GIM

klasa II

klasa III

klasa IV

Technik weterynarii klasa I po SP

klasa I po GIM

klasa II

klasa III

klasa IV

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej klasa I

klasa II

klasa III

klasa IV

Technik technologii żywności klasa I po SP

klasa I po GIM

klasa II

klasa III

klasa IV

Technik architektury krajobrazu klasa I po SP

klasa I po GIM

klasa II

klasa III

klasa IV