Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Wykaz Podręczników

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Zestaw podręczników dla przedmiotów ogólnokształcących technikum rok szkolny 2020/2021

Klasa I

Nazwa przedmiotu

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Nazwa
wydawnictwa

Język polski

Ponad słowami cz.1 i cz. 2

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska

Nowa Era

Język angielski

Podręcznik uzależniony będzie od stopnia znajomości języka – informacja we wrześniu

   

Język niemiecki

Komplett 1 plus. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

G. Montali, D. Mandelli, N. Czernohous Linzi, B. Niebrzydowska, A. Lipczak

Klett Polska Poznań

Historia

Poznać przeszłość– zakres podstawowy.

Marcin Pawlak, Adam Szweda

Nowa Era

Muzyka

Tytuł podręcznika zostanie podany we wrześniu przez nauczyciela

   

Geografia

Oblicza geografii 1

Roman Malarz, Marek Więckowski

Nowa Era

Biologia

Biologia na czasie 1

lub

Biologia na czasie 1. Poziom rozszerzony

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

Chemia

To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era

Fizyka

FIZYKA

L.Lehman, W.Polesiuk, G.F.Wojewoda

WSiP

Matematyka

Matematyka 1 podręcznik dla szkół ponadpodstawowych zakres podstawowy i rozszerzony

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

Nowa Era

Informatyka

Informatyka na czasie. Zakres podstawowy

Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Tytuł podręcznika zostanie podany we wrześniu przez nauczyciela

   

Klasa II  po szkole podstawowej

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

J. polski

Ponad słowami, kl. I, cz.II. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Aleksandra Wróblewska

Helena Kusy, Anna Równy

Nowa Era

Matematyka

Matematyka 1 podręcznik dla szkół ponadpodstawowych zakres podstawowy i rozszerzony

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej

Nowa Era

Matematyka 2 podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Babiański, Lech

Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Nowa Era

Fizyka

FIZYKA - Podręcznik -liceum i technikum- Zakres Podstawowy

L. Lehman, W. Polesiuk, G. F.Wojewoda

WSiP

Biologia

klasa 2 BTbH i 2 BTa

Biologia na czasie 2

Poziom podstwowy

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Nowa Era

Biologia

Klasa 2LTa i   2 LTIb

Biologia na czasie 2

Poziom rozszerzony

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

Nowa Era

Biologia na czasie 2 Maturalne Karty Pracy
Poziom rozszerzony

Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc

Chemia

To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

Nowa Era 

Geografia

Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh

Nowa Era

Historia

Poznać przeszłość 2 Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

Nowa Era

Informatyka

Informatyka na czasie 2 zakres podstawowy

Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

Nowa Era

Religia

Moje miejsce w Kościele

ks. Jana Szpeta i Danuty Jackowiak

 

Klasa 2 po gimnazjum

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

J. polski

Przeszłość to dziś. Literatura – język- kultura, cz. II

A. Nawarecki, D. Siwicka

STENTOR

Matematyka

Matematyka 1 zakres podstawowy i rozszerzony dla szkół ponadgimnazjalnych

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Nowa Era

Matematyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX

S. Roszak, J. Klaczkow

Nowa Era

Biologia

klasa 2I4 i 2 L4

Biologia na czasie 1

Poziom rozszerzony

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka Gutowska,Władysław Zamachowski

Nowa Era

Chemia (dla klas z rozszerzoną chemią)

To jest chemia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 1

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Nowa Era

Klasa III

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

J. polski

„Przeszłość to dziś”. Podręcznik dla klas II liceum
i technikum, cz. I.

Ewa Paczowska

STENTOR

Matematyka

Matematyka 2. Zakres rozszerzony

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech

GWO

Matematyka 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, A. Popiołek

GWO

Historia

Historia i społeczeństwo – podręcznik „Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory”, oraz „ Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni”.

 

Nowa Era

Biologia

klasa 3HLI

Biologia na czasie 2

Poziom rozszerzony

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

 Klasa IV

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

J. polski

Przeszłość to dziś, kl. 2 cz. 2

Przeszłość to dziś, kl.3

J. Kopciński

Stentor

Matematyka

Matematyka 3. Podręcznik. Zakres rozszerzony

M. Dobrowolska, M. Karpiński, J. Lech, A. Popiołek

GWO

Historia

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

Poznać przeszłość. Europa i świat

 

Nowa Era

Biologia

klasa 4 L i 4 HI

Biologia na czasie 3

Poziom rozszerzony

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Nowa Era

Biologia na czasie 3

Maturalne Karty Pracy Poziom rozszerzony

Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc

Nowa Era

 

UWAGA!!!
Ze względu na trwającą rekrutację wykaz podręczników zostanie uzupełniony po jej zakończeniu.

Zestaw podręczników przedmioty zawodowe technikum klasa I 2020/2021

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – literatura uzupełniająca

 Nazwa przedmiotu

 Tytuł podręcznika

 Autor podręcznika

 Nazwa wydawnictwa

Podstawy

rolnictwa

Podstawy rolnictwa

Praca zbiorowa

REA W-wa 2008

Podstawy

techniki w

rolnictwie

Podstawy techniki

A. Lisowski

REA W-wa

2008

Obróbka

materiałów w

praktyce

„Technologia metali”

S. Okoniewski

PWN 1996

Rysunek

techniczny

Rysunek techniczny dla mechaników

T. Lewandowski

WSiP

Pojazdy

Rolnicze

Pojazdy i ciągniki rolnicze

A. Skrobacki

„Wieś Jutra”

2012

Maszyny

Rolnicze

Maszyny i urządzenia rolnicze

Cz. Waszkiewicz

WSiP 1998

 

Technik architektury krajobrazu – literatura uzupełniająca

 Nazwa przedmiotu

 Tytuł podręcznika

 Autor podręcznika

 Nazwa
wydawnictwa

Obiekty architektury krajobrazu

Podstawy architektury krajobrazu cz. II,

Edyta Gadomska i In.

Wydawnictwo Hortpress

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Podstawy architektury krajobrazu cz. I,

Edyta Gadomska i In.

Wydawnictwo Hortpress

Rośliny ozdobne

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. I,

Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu cz. II,

Edyta Gadomska, Piotr Sikora, Wanda Smogorzewska, Marek Wierzba, Czesław Wysocki,

Anna Bernaciak, Joanna Osiecka, Wanda Smogorzewska,

Wydawnictwo Hortpress

 

Technik weterynarii – literatura uzupełniająca

 Nazwa przedmiotu

 Tytuł podręcznika

 Autor podręcznika

 Nazwa wydawnictwa

CHÓW ZWIERZĄT

Produkcja zwierzęca cz. 1

Produkcja zwierzęca cz. 2

Produkcja zwierzęca cz. 3

Ewa Marciniak

E. Bombik, K Górski, S. Kondracki, S. Socha

B. Biesiad-Drzazga, B. Jeleń, E. Krzycko

Rea 2010

Rea 2010

Rea 2010

ANATOMIA I FIZJOLOGIA ZWIERZĄT

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt domowych

Bogdan Szostak

Klaus Loeffler

AR Lublin, 2007

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

Rozród i inseminacja

Położnictwo i unasiennianie zwierząt

Vlasimil Kovar (przekład Stanisław Kowalczyk)

PWRiL, Warszawa 1985

Choroby zwierząt

Zarys patologii zwierząt

Czesław Kaszubkiewicz

PWRiL, 1970

 

Technik technologii żywności – literatura uzupełniająca

 Nazwa przedmiotu

 Tytuł podręcznika

 Autor podręcznika

Nazwa
wydawnictwa

Procesy technologiczne w przetwórstwie żywności

TECHNOLOGIE PRODUKCJI CUKIERNICZEJ. WYROBY CUKIERNICZE. TOM II. CZĘŚĆ 1

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI część 2

Magdalena Kaźmierczak

Mieczysław Dłużewski

WSiP

WSiP

Maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym

TECHNIKA W PRODUKCJI CUKIERNICZEJ. WYROBY CUKIERNICZE. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU CUKIERNIK, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. TOM I

Katarzyna Kocierz

WSIP

Magazynowanie i przechowywanie żywności

MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW PIEKARSKICH. KWALIFIKACJA T.3.1. PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU PIEKARZ / TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Krystyna Jarosz