Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Rada Rodziców

Przewodnicząca

Danuta Szymańska

Zastępca

Fafuła Grzegorz

Sekretarz

Fabiś Katarzyna

Skarbnik

Osuch Mirosława