Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Dyrekcja Zespołu Szkół Centum Kształcenia Rolniczego

Grażyna Borkowska - Dyrektor
Dyrektor Szkoły
mgr Grażyna Borkowska

Wicedyrektor Szkoły
mgr inż. Iwona Pera

Wicedyrektor szkoły

mgr inż. Sebastian Trawiński