Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Dyrekcja Zespołu Szkół Centum Kształcenia Rolniczego

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Iwona Pera – dyrektor szkoły

Wicedyrektor Szkoły
mgr Ewa Jagielska

Wicedyrektor szkoły
mgr Marlena Kolanowska