Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Bezpieczna Placówka Oświatowa

Certyfikat „Bezpieczna Placówka Oświatowa” jest osiągnięciem szczególnym — otrzymują go jedynie nieliczne jednostki dydaktyczne, a potwierdzenie jego nadania jest unikatowe.
Jego uzyskanie to jednak nie tylko forma wyróżnienia się wśród lokalnych jednostek oświatowych - jest to także zobowiązanie na przyszłość, do dalszych starań nad zapewnieniem swoim podopiecznym bezpiecznych warunków nauki.

Certyfikat ten stanowi on wyraz uznania dla jednostek edukacyjnych wobec ich wieloletniej bezwypadkowej działalności, jak również skuteczności działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i podopiecznych na swoim terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu.

Certyfikat Bezpieczna Szkoła

Bezpieczna Szkoła - pismo przewodnie certyfikatu