Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła bez względu na dotychczasowe wykształcenie

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

NAUKA NA KKZ JEST BEZPŁATNA!

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy może zapisać się każda osoba dorosła (ukończone 18 lat) bez względu na dotychczasowe wykształcenie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa, szkoła średnia, szkoła wyższa) czy sytuację na rynku pracy (oferta dla studentów, osób pracuj ących jak i bezrobotnych).

Nabór na KKZ trwa cały rok - rozpocz ęcie zajęć z chwilą zekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) to nowoczesna i bezpłatna forma kształcenia adresowana do osób dorosłych zainteresowanych uzys kaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Jest to bardzo elastyczny system kształcenia, który umożliwia w krótkim czasie przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji i wiedzy, a tym samym sprostanie oczekiwaniom pracodawcy.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie wraz z zrealizowaniem praktyk zawodowych w ramach kwalifikacji umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej) należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

 • tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

Wymagane dokumenty:

 • podanie na kkz (do pobrania na stronie internetowej)
 • kserokopia świadectwa ukończonej szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowania na badania - odbiór w sekretariacie)

Podanie na kurs należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników.

Jako szkoła rolnicza prowadzona i nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi możemy kształcić w zawodach:

 • cukiernik
 • jeździec
 • kucharz
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • ogrodnik
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • piekarz
 • przetwórca ryb
 • pszczelarz
 • rolnik
 • rybak śródlądowy
 • wędliniarz
 • technik agrobiznesu
 • technik architektury krajobrazu
 • technik hodowca koni
 • technik inżynierii środowiska i melioracji
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (również: technik mechanizacji rolnictwa - do roku szkolnego 2018/2019)
 • technik ogrodnik
 • technik przetwórstwa mleczarskiego
 • technik pszczelarz
 • technik rolnik
 • technik rybactwa śródl ądowego
 • technik technologii żywności
 • technik turystyki wiejskiej
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik weterynarii
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Nabór na KKZ trwa cały rok
rozpoczęcie zajęć z chwilą zrekrutowania pełnej grupy uczestników (minimum 20 osób).