Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Informacje branżowe

rolnicze informacje branzowe


 


okienko dla rolnika

Na głównej stronie gov.pl została uruchomiona dedykowana zakładka „Dla Rolnika” – obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”, która zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych obejmujących dwanaście kart usług i trzy e-usługi.

Link do strony https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika

W pierwszej odsłonie „Okienka dla rolnika” dostępne są trzy e-usługi:

 • Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych,
 • Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW,
 • Skorzystaj z portalu IRZplus.

Wyżej wymienione sprawy można załatwić przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Dodatkowo, w zakładce „Dla Rolnika” udostępniono 12 innych usług w postaci kart informacyjno-formularzowych, które mówią o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, w przypadku jeśli są wymagane.

Udostępnione w „Okienku dla rolnika” usługi w formie kart informacyjno-formularzowych dotyczą:

 1. Złożenia wniosku do KRUS o emeryturę rolniczą,
 2. Złożenia wniosku do KRUS o rentę rodzinną,
 3. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek macierzyński,
 4. Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek pogrzebowy,
 5. Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w KRUS,
 6. Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników,
 7. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
 8. Złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
 9. Uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
 10. Zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego,
 11. Uzyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym,
 12. Skorzystania z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.

Udostępniona zakładka „Dla Rolnika” jest pierwszym krokiem mającym na celu zebranie usług dedykowanych rolnikom w jednym miejscu.

Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe e-usługi.


jak rozpoczac produkcje z wlasnego gospodarstwa


 

Płatności bezpośrednie

Aplikacja eWniosekPlus (logowanie)

 


Obszary ONW w powiecie pleszewskim od roku 2019

KOD ONW

OPIS

ONW_5

ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I

ONW_6

ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II

 

Gmina: Chocz

 • BRUDZEWEK - ONW_6
 • JÓZEFÓW - ONW_6
 • KUŹNIA - ONW_6
 • KWILEŃ - ONW_6
 • MIASTO CHOCZ - ONW_6
 • NINIEW - ONW_6
 • NOWA KAŹMIERKA - ONW_6
 • NOWOLIPSK - ONW_6
 • OLESIEC - ONW_6
 • PIŁA - ONW_6
 • STARA KAŹMIERKA - ONW_6

Gmina: Czermin

 • BRONISZEWICE - ONW_5
 • CZERMIN - ONW_5
 • GRAB - ONW_5
 • MAMOTY - ONW_5
 • PIERUCHY - ONW_5
 • PIERUSZYCE - ONW_5
 • SKRZYPNIA - ONW_5
 • STRZYDZEW - ONW_5
 • WIECZYN - ONW_5
 • ŁĘG - ONW_5
 • ŻBIKI - ONW_5
 • ŻEGOCIN - ONW_5

Gmina: Dobrzyca

 • KARMINEK - ONW_5

Gmina: Gizałki

 • BIAŁOBŁOTY - ONW_6
 • CZOŁNOCHÓW - ONW_5
 • DZIEWIŃ DUŻY - ONW_6
 • GIZAŁKI - ONW_6
 • GIZAŁKI LAS - ONW_6
 • KOLONIA OBORY - ONW_6
 • KOLONIA OSTROWSKA - ONW_6
 • LESZCZYCA - ONW_6
 • OBORY - ONW_6
 • ORLINA DUŻA - ONW_6
 • ORLINA MAŁA - ONW_6
 • RUDA WIECZYŃSKA - ONW_6
 • STUDZIANKA - ONW_6
 • SZYMANOWICE - ONW_5
 • TOMICE - ONW_5
 • TOPORÓW - ONW_6
 • WIERZCHY - ONW_6
 • WRONÓW - ONW_6
 • ŚWIERCZYNA - ONW_6

Gmina: Gołuchów

 • CIEŚLE - ONW_5
 • KARSY - ONW_5
 • KRZYWOSĄDÓW - ONW_5
 • SZKUDŁA - ONW_5
 • TURSKO - ONW_6
 • WSZOŁÓW - ONW_5

Gmina: Pleszew

 • BRZEZIE - ONW_5
 • CHORZEW - ONW_5
 • DOBRA NADZIEJA - ONW_6
 • GRODZISKO - ONW_6
 • LENARTOWICE - ONW_5
 • LUDWINA - ONW_5
 • MIASTO PLESZEW - ONW_5
 • PACANOWICE - ONW_5
 • PIEKARZEW - ONW_5
 • ROKUTÓW - ONW_6
 • SOWINA BŁOTNA - ONW_5
 • SUCHORZEW - ONW_5
 • TUROWY - ONW_5
 • ZAWADY - ONW_6
 • ZAWIDOWICE - ONW_6
 • ZIELONA ŁĄKA - ONW_5

 


Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zapoznaj się z warunkami i informacjami na temat identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolniczym.


Oddział Regionalny ARiMR

Wielkopolski - OR15
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań
Sekretariat tel. +48 61 84 53 833, fax. +48 61 840 06 93

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa