Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Informacje branżowe

rolnicze informacje branzowe


ARiMR zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Nowoczesna polska wieś"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs fotograficzny pt. „Nowoczesna polska wieś” ma przynieść efekt w postaci zdjęciowej dokumentacji zmian, które zaszły na polskiej wsi, zwłaszcza od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Bardzo liczymy na otrzymanie prac przedstawiających rolników, którzy korzystają z nowoczesnych maszyn, hodujących zwierzęta w nowych lub zmodernizowanych chlewniach, oborach, kurnikach. Zależy nam także na zdjęciach pokazujących prace polowe. 

Więcej informacji o konkursie...


Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Akcja reaktywacja - jestem na tak dla recyklingu"

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa proekologiczny konkurs fotograficzny dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” ma przede wszystkim na celu zachęcenie do segregowania odpadów i recyklingu.
Poprzez udział w konkursie, w którym de facto wykorzystane będą odpadki i śmieci, pragniemy zachęcić dzieci a za ich pośrednictwem również dorosłych do dbania o przestrzeń lokalną, a szczególnie pobliskie środowisko przyrodnicze.

Więcej informacji o konkursie...


Szanowni Państwo!
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kontynuuje w 2021 roku kampanię informacyjną promującą Fundusz Gwarancji Rolnych.
Fundusz Gwarancji Rolnych to pomoc skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym. Celem FGR jest zapewnienie rolnikom i przedsiębiorcom rolnospożywczym wsparcia w dostępnie do finansowania poprzez udzielenie gwarancji spłaty dla kredytu przeznaczonego na sfinansowanie działalności inwestycyjnej lub kredytu obrotowego na sfinansowanie działalności bieżącej oraz dofinansowanie w formie dopłaty  do oprocentowania kredytu obrotowego.
Taka forma wsparcia ma szczególne znaczenie w czasie trwania pandemii, gdy wiele niekorzystnych zjawisk mających wpływ na rynek produktów rolnych może osłabić stabilność finansową – zwłaszcza małych przedsiębiorców – z dnia na dzień.

(...)

Z wyrazami szacunku,
Grzegorz Puda
Minister

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

 

 

Gwarancja spłaty kredytu

z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:

kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy

kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych

lub https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

zrealizuj swoje lany juz dzisiaj


DOPŁATY 2021

doplaty 2001


jak rozpoczac produkcje z wlasnego gospodarstwa


Płatności bezpośrednie

Aplikacja eWniosekPlus (logowanie)

 


Aktualne wnioski

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków

 


Obszary ONW w powiecie pleszewskim od roku 2019

KOD ONW

OPIS

ONW_5

ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I

ONW_6

ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II

 

Gmina: Chocz

 • BRUDZEWEK - ONW_6
 • JÓZEFÓW - ONW_6
 • KUŹNIA - ONW_6
 • KWILEŃ - ONW_6
 • MIASTO CHOCZ - ONW_6
 • NINIEW - ONW_6
 • NOWA KAŹMIERKA - ONW_6
 • NOWOLIPSK - ONW_6
 • OLESIEC - ONW_6
 • PIŁA - ONW_6
 • STARA KAŹMIERKA - ONW_6

Gmina: Czermin

 • BRONISZEWICE - ONW_5
 • CZERMIN - ONW_5
 • GRAB - ONW_5
 • MAMOTY - ONW_5
 • PIERUCHY - ONW_5
 • PIERUSZYCE - ONW_5
 • SKRZYPNIA - ONW_5
 • STRZYDZEW - ONW_5
 • WIECZYN - ONW_5
 • ŁĘG - ONW_5
 • ŻBIKI - ONW_5
 • ŻEGOCIN - ONW_5

Gmina: Dobrzyca

 • KARMINEK - ONW_5

Gmina: Gizałki

 • BIAŁOBŁOTY - ONW_6
 • CZOŁNOCHÓW - ONW_5
 • DZIEWIŃ DUŻY - ONW_6
 • GIZAŁKI - ONW_6
 • GIZAŁKI LAS - ONW_6
 • KOLONIA OBORY - ONW_6
 • KOLONIA OSTROWSKA - ONW_6
 • LESZCZYCA - ONW_6
 • OBORY - ONW_6
 • ORLINA DUŻA - ONW_6
 • ORLINA MAŁA - ONW_6
 • RUDA WIECZYŃSKA - ONW_6
 • STUDZIANKA - ONW_6
 • SZYMANOWICE - ONW_5
 • TOMICE - ONW_5
 • TOPORÓW - ONW_6
 • WIERZCHY - ONW_6
 • WRONÓW - ONW_6
 • ŚWIERCZYNA - ONW_6

Gmina: Gołuchów

 • CIEŚLE - ONW_5
 • KARSY - ONW_5
 • KRZYWOSĄDÓW - ONW_5
 • SZKUDŁA - ONW_5
 • TURSKO - ONW_6
 • WSZOŁÓW - ONW_5

Gmina: Pleszew

 • BRZEZIE - ONW_5
 • CHORZEW - ONW_5
 • DOBRA NADZIEJA - ONW_6
 • GRODZISKO - ONW_6
 • LENARTOWICE - ONW_5
 • LUDWINA - ONW_5
 • MIASTO PLESZEW - ONW_5
 • PACANOWICE - ONW_5
 • PIEKARZEW - ONW_5
 • ROKUTÓW - ONW_6
 • SOWINA BŁOTNA - ONW_5
 • SUCHORZEW - ONW_5
 • TUROWY - ONW_5
 • ZAWADY - ONW_6
 • ZAWIDOWICE - ONW_6
 • ZIELONA ŁĄKA - ONW_5

 


 Susza - pomoc klęskowa

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę


 

PŁATNOŚCI OBSZAROWE w ramach PROW 2014-2020

 


Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zapoznaj się z warunkami i informacjami na temat identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolniczym.


Oddział Regionalny ARiMR

Wielkopolski - OR15
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań
Sekretariat tel. +48 61 84 53 833, fax. +48 61 840 06 93

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa