Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Informacje branżowe

rolnicze informacje branzowe


jak rozpoczac produkcje z wlasnego gospodarstwa


Płatności bezpośrednie

Aplikacja eWniosekPlus (logowanie)

 


Aktualne wnioski

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków

 


Obszary ONW w powiecie pleszewskim od roku 2019

KOD ONW

OPIS

ONW_5

ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa I

ONW_6

ONW z ograniczeniami naturalnymi strefa II

 

Gmina: Chocz

 • BRUDZEWEK - ONW_6
 • JÓZEFÓW - ONW_6
 • KUŹNIA - ONW_6
 • KWILEŃ - ONW_6
 • MIASTO CHOCZ - ONW_6
 • NINIEW - ONW_6
 • NOWA KAŹMIERKA - ONW_6
 • NOWOLIPSK - ONW_6
 • OLESIEC - ONW_6
 • PIŁA - ONW_6
 • STARA KAŹMIERKA - ONW_6

Gmina: Czermin

 • BRONISZEWICE - ONW_5
 • CZERMIN - ONW_5
 • GRAB - ONW_5
 • MAMOTY - ONW_5
 • PIERUCHY - ONW_5
 • PIERUSZYCE - ONW_5
 • SKRZYPNIA - ONW_5
 • STRZYDZEW - ONW_5
 • WIECZYN - ONW_5
 • ŁĘG - ONW_5
 • ŻBIKI - ONW_5
 • ŻEGOCIN - ONW_5

Gmina: Dobrzyca

 • KARMINEK - ONW_5

Gmina: Gizałki

 • BIAŁOBŁOTY - ONW_6
 • CZOŁNOCHÓW - ONW_5
 • DZIEWIŃ DUŻY - ONW_6
 • GIZAŁKI - ONW_6
 • GIZAŁKI LAS - ONW_6
 • KOLONIA OBORY - ONW_6
 • KOLONIA OSTROWSKA - ONW_6
 • LESZCZYCA - ONW_6
 • OBORY - ONW_6
 • ORLINA DUŻA - ONW_6
 • ORLINA MAŁA - ONW_6
 • RUDA WIECZYŃSKA - ONW_6
 • STUDZIANKA - ONW_6
 • SZYMANOWICE - ONW_5
 • TOMICE - ONW_5
 • TOPORÓW - ONW_6
 • WIERZCHY - ONW_6
 • WRONÓW - ONW_6
 • ŚWIERCZYNA - ONW_6

Gmina: Gołuchów

 • CIEŚLE - ONW_5
 • KARSY - ONW_5
 • KRZYWOSĄDÓW - ONW_5
 • SZKUDŁA - ONW_5
 • TURSKO - ONW_6
 • WSZOŁÓW - ONW_5

Gmina: Pleszew

 • BRZEZIE - ONW_5
 • CHORZEW - ONW_5
 • DOBRA NADZIEJA - ONW_6
 • GRODZISKO - ONW_6
 • LENARTOWICE - ONW_5
 • LUDWINA - ONW_5
 • MIASTO PLESZEW - ONW_5
 • PACANOWICE - ONW_5
 • PIEKARZEW - ONW_5
 • ROKUTÓW - ONW_6
 • SOWINA BŁOTNA - ONW_5
 • SUCHORZEW - ONW_5
 • TUROWY - ONW_5
 • ZAWADY - ONW_6
 • ZAWIDOWICE - ONW_6
 • ZIELONA ŁĄKA - ONW_5

 


 Susza - pomoc klęskowa

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę


 

PŁATNOŚCI OBSZAROWE w ramach PROW 2014-2020

 


Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt

Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich. Rejestr taki wdrożyła i prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zapoznaj się z warunkami i informacjami na temat identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwie rolniczym.


Oddział Regionalny ARiMR

Wielkopolski - OR15
ul. Strzeszyńska 36
60-479 Poznań
Sekretariat tel. +48 61 84 53 833, fax. +48 61 840 06 93
Nr GLN do identyfikacji na Platformie Elektronicznego Fakturowania dla OR15: 5907653890147

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa