Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

XXXIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

XXXIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

„Bóg jest Miłością objawioną w Słowie” to hasło XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej, w której w eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się: Nicola Wolniak i Julia Sójka.

Etap diecezjalny odbył się 12 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Wraz z naszymi uczennicami do konkursu stanęło 44 młodych ludzi z 21 szkół z terenu diecezji kaliskiej.

Czytaj więcej...

Ostatnia posługa

Ostatnia posługa

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, wszystkim Pracownikom Administracji i Obsługi Szkoły składam serdeczne podziękowania za wyrażone słowa współczucia, intencję mszalną, udział w uroczystościach pogrzebowych oraz modlitwę za moją śp. Mamę.

Zenon Rutkowski

Seminarium na zakończenie zagranicznego stażu zawodowego

Seminarium na zakończenie zagranicznego stażu zawodowego

Dnia 15 grudnia 2022 roku w siedzibie Zespołu Szkół CKR w Marszewie odbyło się seminarium podsumowujące kolejny program zagranicznych staży zawodowych organizowanych w Niemczech.

Projekt pod nazwą „Kształcenie praktyczne w w licencjonowanych gospodarstwach rolnych dolnej Saksonii”,został dofinansowany w ramach programu ERASMUS+, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000018892.

Czytaj więcej...

Owoce filmu „Johnny”

Owoce filmu - Puckie Hospicjum

Młodzież Marszewska dzieli się otrzymanym dobrem. Po projekcji filmu nie milkły dyskusje na temat tego, w jakim kierunku zmierza dzisiejszy świat. Film poruszył młodych ludzi i skłonił do refleksji, w wyniku czego wspólnie ustalono, że dofinansowanie do przejazdu na seans zostanie przekazane puckiemu hospicjum, które boryka się z trudnościami finansowymi. Tyle możemy zrobić, niech śmierć księdza Jana nie będzie końcem, ale początkiem czegoś nowego, kontynuacją piękna, które rozpoczął, tak można podsumować komentarze młodych.

Czytaj więcej...

Narodowe Święto Zwycięskiego Powstaniw Wlkp.

Narodowe Święto Zwycięskiego Powstaniw Wlkp

W dniu 27.12.2022 przedstawiciele młodzieży szkolnej wraz z Panią dyr. G. Borkowską i nauczycielem Ł. Razik wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, które zorganizowane zostały przez władze samorządowe Pleszewa.

Czytaj więcej...

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

Czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia należy do wyjątkowych, najpiękniejszych dni w roku. Dlatego też tradycją szkoły są coroczne spotkania opłatkowe, przedstawienia jasełkowe oraz śpiew kolęd.

Wspólne jasełka szkolne to widowisko szczególne, dostarczające wielu wzruszeń i refleksji. Uroczystą atmosferę przedświątecznych dni tworzą również klasowe spotkania opłatkowe. Przy pięknie udekorowanych stolach zasiadają uczniowie i wychowawcy aby podzielić się opłatkiem, złożyć życzenia i porozmawiać.

Czytaj więcej...