Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Zajęcia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Od ubiegłego roku szkolnego Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu sprawuje patronat naukowy nad uczniami Technikum Technologii Żywności naszej Szkoły.

W ramach zawartego porozumienia, dnia 23 lutego 2023r. uczniowie po raz kolejny mogli uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach zorganizowanych specjalnie dla nich w pracowniach i laboratoriach Wydziału.

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli akademickich i miały na celu pogłębienie wiedzy o żywności, jej wartości odżywczej, jakości surowców oraz przetwórstwie. Uczniowie m.in. poznali nowe trendy konsumpcyjne w spożywaniu przekąsek, przeprowadzali ocenę sensoryczną wyrobów mięsnych, dowiedzieli się jakie możliwości daje puffing oraz badali budowę mięsa pod mikroskopem. Zaprezentowana została nowoczesna aparatura badawcza i projekty dotyczące kierunków rozwoju przetwórstwa i analityki żywności. Na sam koniec uczniowie wysłuchali wykładu w języku angielskim na temat kulinarnych zwyczajów Nigeryjczyków. 

Pani dziekan Wydziału prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk zachęcała młodzież do kontynuowania nauki na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu. Przestawiła kierunki studiów oraz perspektywy pracy po ich ukończeniu.

Sylwia Zimna