Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Z Programem ERASMUS+ po wyższe kwalifikacje zawodowe i nowe kompetencje

ERASMUS+

Uczniowie naszej szkoły wzięli po raz kolejny udział w projekcie skierowanym do uczniów i absolwentów szkół rolniczych w całej Polsce, którego beneficjentem było Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. W tym roku projekt nosił nazwę „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”, został sfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ i był realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000018892.

   Grupa uczennic i uczniów z naszej szkoły stanowiła połowę wszystkich praktykantów z Polski. Trzymiesięczną praktykę zawodową odbyli: Ewelina Jeżyk, Weronika Kasprzyk, Klaudia Kubiak, Michał Andrzejewski i Bartosz Zachman z technikum w zawodzie technik weterynarii oraz Wojciech Mazur i Miłosz Szymański z technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

     Podczas pobytu w Niemczech nasze praktykantki i praktykanci mogli w praktyce sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i posiadane umiejętności. Poznali funkcjonowanie niemieckich gospodarstw rolnych i życie codzienne mieszkańców wsi, a także nawiązali wiele kontaktów. W czasie wolnym spotykali się z praktykantami z innych gospodarstw rolnych, zwiedzali okolice           i uczestniczyli w wycieczkach. Podkreślają, że poprawili swoją znajomość języka niemieckiego zarówno ogólnego jak i specjalistycznego, gdyż mieli niepowtarzalną możliwość nauki wśród rodzimych jego użytkowników.

       Wszyscy stwierdzają, że nie żałują decyzji o wyjeździe na praktykę, gdyż mogli dużo się nauczyć, zobaczyć i przeżyć. Okres 3 miesięcy, który początkowo wydawał się być bardzo długim, minął szybko, a gdyby było to możliwe, to jeszcze raz chcieliby odbyć taką praktykę. Jako już „doświadczeni” praktykanci zachęcają swoje młodsze koleżanki i kolegów do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe.

 Zenon Rutkowski