Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

XXXIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

„Bóg jest Miłością objawioną w Słowie” to hasło XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej, w której w eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się: Nicola Wolniak i Julia Sójka.

Etap diecezjalny odbył się 12 stycznia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. Wraz z naszymi uczennicami do konkursu stanęło 44 młodych ludzi z 21 szkół z terenu diecezji kaliskiej.

Celem olimpiady było zapoznanie z tekstami biblijnymi i wypowiedziami Magisterium Kościoła odnośnie Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie.

Diecezję kaliską w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w kwietniu reprezentować będzie trzech uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów. Na zakończenie etapu diecezjalnego biskup kaliski Damian Bryl podziękował osobiście wszystkim uczestnikom olimpiady.