Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej

23.10.2020 w auli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie odbyło się wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W imieniu Ministra odznaczenia wręczyła dyrektor Grażyna Borkowska. Przyznano dziewięć Medali, odznaczonymi nauczycielami zostali: Iwona Pera, Ilona Osuch, Iwona Kuberka, Marlena Kolanowska, Alicja Wojcieszak, Anna Sobiejewska, Agnieszka Osuch, Robert Michalak oraz Łukasz Razik.