Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Uwaga Rodzice! Uwaga Uczniowie!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu okresu zamknięcia szkoły do Świąt Wielkanocnych, od 25 marca 2020 r. będą obowiązywały nowe regulacje prawne wprowadzone Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. Określono zasady prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. W związku z powyższym od 25 marca nauczyciele będą realizować obowiązkowe podstawy programowe drogą zdalną.
Szczegóły będą przekazywane uczniom przez e-dziennik. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości w dzienniku.