Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Uwaga Rodzice! Uwaga Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez Ministra Edukacji Narodowej do dnia 25 marca br. w naszej szkole, informujemy że materiały niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego, w trakcie zawieszenia zajęć będą udostępniane przez nauczycieli prowadzących przedmioty.Do komunikacji z uczniami nauczyciele będą stosowali: dziennik elektroniczny lub inne narzędzie technologii informacyjnej, wskazane przez nauczyciela prowadzącego przedmiot.
W związku z tym prosimy o codzienne sprawdzanie wiadomości przesyłanych za pomocą e-dziennika.