Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Uczniowie z ZSCKR w Marszewie w Gorzupii - warsztaty terenowe

Mieliśmy ogromną przyjemność jako szkoła uczestniczyć w maju w warsztatach terenowych dotyczących stosowania stabilizowanych nawozów azotanowych w rolnictwie oraz produkcji pasz objętościowych z wykorzystaniem wielu gatunków i odmian traw.

Pierwszy wykład dotyczący "Reakcji odmian kukurydzy na stosowanie klasycznych i stabilizowanych nawozów azotowych" wygłosił  prof. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - dr hab. Piotr Szulc z Katedry Agronomii, Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, następnie odbyła się prelekcją połączona z wyjściem na poletka  prof. dr. hab. inż. Romana Łyszczarza, specjalisty z zakresu łąkarstwa i polowej produkcji pasz objętościowych. Całe przedsięwzięcie uświetniało Koło gospodyń wiejskich z Gorzupii.

 Nasi uczniowie na zakończenie mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie dotyczącym omawianych zagadnień.  Do szkoły wróciliśmy z ogromną dawką wiedzy i nagrodami.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

Danuta Zdunek