Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Szkolenie z obsługi aplikacji ARiMR

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie ambasadorami największej agencji płatniczej w Europie.

W ramach współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie obsługi aplikacji cyfrowych ARiMR.

loga zs ckr i arimr

Szkolenie zdalne dla uczniów z obsługi aplikacji eWniosekPlus, Portalu IRZplus oraz Mobilnej ARiMR przeprowadził Krzysztof Kaliński – Zastępca Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie, absolwent szkoły. Każdy uczestnik spotkania otrzymał komplet materiałów informacyjno - promocyjnych przygotowanych przez ARiMR.

szkolenie arimr

 

Uczniowie zdobytą wiedzą w zakresie obsługi aplikacji eWniosekPlus przekazują rodzicom, sąsiadom, bliskim, znajomym, osobom starszym, które mają problem z obsługą komputera bądź nie posiadają komputera.

ewniosekplus 1

ewniosekplus 2

Agencja 4.0 to strategia cyfryzacji realizowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jej efektem są nowe technologiczne rozwiązania, które usprawniają pracę ARiMR, a rolnikom pozwalają oszczędzić czas na załatwianie spraw urzędowych.

 WniosekPlus – elektroniczne narzędzie umożliwiające ubieganie się o płatności bezpośrednie i obszarowe PROW bez konieczności wizyty w urzędzie. Aplikacja udostępnia wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z wyrysowanymi działkami rolnymi; weryfikuje poprawność wprowadzonych danych; informuje o błędach i brakach; daje wskazówki, jakie dodatkowe dokumenty rolnik powinien dołączyć.

ewniosekplus

Portal IRZplus – łączy zalety elektronicznej księgi stada i platformy umożliwiającej załatwianie spraw wymaganych przy posiadaniu zwierząt gospodarskich. Dzięki portalowi można dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt (urodzenia, kupno, zbycie, ubój itp.). Portal IRZplus umożliwia też złożenie zapotrzebowania na numery kolczyków, a także zamówienie paszportów dla bydła.

portal irzplus

Mobilna ARiMR – aplikacja na smartfony i tablety, która służy do kontaktu rolnika i Agencji. Za jej pomocą rolnik może przesłać do ARiMR np. zdjęcia dokumentów lub gruntów i upraw wymaganych do weryfikacji wniosku. Obsługa programu jest intuicyjna. Rolnik otrzymuje powiadomienie o konieczności np. wykonania zdjęcia działki. Po zalogowaniu się rolnik wybiera otrzymane z ARiMR zadanie. Aplikacja krok po kroku podpowie, co należy sfotografować, ile zdjęć zrobić, z jakiego miejsca i w jakim kierunku. Zdjęcia gruntów są geotagowane, czyli zawierają współrzędne geograficzne. Tak przygotowane fotografie rolnik przesyłam poprzez aplikację do ARiMR, gdzie następuje ocena poprawności ich wykonania. Dzięki temu może stać się zbędna wymiana pism czy osobista wizyta rolnika w urzędzie. Użycie aplikacji może ograniczyć kontrole przeprowadzane w gospodarstwie oraz skrócić czas obiegu dokumentów, a tym samym przyśpieszyć obsługę sprawy.

mobilna arimr 1

mobilna arimr 2

mobilna arimr 3

Biuro Powiatowe ARiMR w Pleszewie przygotowało w budynku głównym przy wejściu do szkoły stoisko informacyjne ARiMR w którym uczniowie, absolwenci oraz wszyscy odwiedzający szkołę mogą zaopatrzyć się w materiały informacyjne oraz broszury dotyczące działań ARiMR.

punkt informacyjny arimr 2

Na stronie internetowej szkoły www.marszew.pl znajduje się odnośnik do aktualności ARiMR oraz specjalna zakładka INFORMACJE BRANŻOWE w której uczniowie znajdą najważniejsze informacje związane z działalnością ARiMR.

www marszew pl

www.marszew.pl informacje branzowe 1

www marszew pl3

Postawienie przez ARiMR na informatyzację i technologie cyfrowe przyczynia się do rozwoju i unowocześniania rolnictwa. Konieczność składania wniosków przez internet powoduje, że osoby, które jeszcze niedawno nie myślały, że będą samodzielnie pracować przy komputerze, teraz same składają wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

W Biurze Powiatowym ARiMR w Pleszewie można potwierdzić Profil Zaufany.

Uczniowie i absolwenci szkoły rolniczej w Marszewie pomagają w przekonaniu, że nie trzeba jeździć po urzędach, wystarczy dostęp do internetu. Wieś wyprzedza miasto w technologii cyfrowej” – podsumowuje Leszek Bierła - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pleszewie.

Współpraca ARiMR i ZS CKR w Marszewie będzie kontynuowana. Planowane są kolejne szkolenia dla uczniów oraz absolwentów z zakresu obsługi aplikacji cyfrowych ARiMR a także przyszłych naborów wniosków uruchamianych przez ARiMR.

O kolejnym działaniach można dowiedzieć się ze strony internetowej www.marszew.pl oraz profili na facebook’u Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie oraz Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.