Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

SZKOŁA WODOROWA – EDYCJA 2024

Nasza szkoła przystąpiła do II edycji „Szkoły Wodorowej”. W ramach realizacji inicjatywy nauczyciele oraz uczniowie uczestniczą w konferencjach, warsztatach, konkursach, szkoleniach, dedykowanych lekcjach oraz wyjazdach studyjnych.

1 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Z wodorem w przyszłość”. W gronie nadesłanych 175 prac znalazły się również prace naszych uczniów z klas 1 i 4 kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 Podczas spotkania nauczyciele odbyli również wizytę w zajezdni autobusowej, gdzie mogli zobaczyć stację tankowania wodoru oraz zapoznać się z budową i funkcjonowaniem nowoczesnych autobusów z wodorowym ogniwem paliwowym.