Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Szkoła pamięta

Uczniowie ZSCKR w Marszewie aktywnie włączyli się w organizowaną po raz trzeci akcję „Szkoła pamięta”. W bieżącym roku szkolnym młodzież z klas pierwszych uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej śladami miejsc pamięci w Pleszewie podczas której uczniowie odwiedzili kilkanaście miejsc związanych z historią „małej Ojczyzny”. Ponadto od kilku lat młodzież Naszej Szkoły opiekuje się mogiłą powstańczą w której spoczywają powstańcy wielkopolscy, którzy oddali swoje życie podczas walk powstańczych w latach 1918-1919.

Ważnym elementem wychowania patriotycznego w bieżącym roku była również zorganizowana wycieczka patriotyczna do Krakowa i Oświęcimia podczas, której grupa kilkudziesięciu uczniów miała możliwość odwiedzić miejsca związane z historią naszej Ojczyzny. Kolejnym przedsięwzięciem w którym wzięła udział młodzież była organizowana przez IPN ogólnopolska akcja „zapal znicz pamięci” podczas której przedstawiciele społeczności szkolnej wraz z opiekunami zapalili znicze na mogile, znajdującej się na cmentarzu w Żegocinie, upamiętniającej poległych w walkach za Ojczyznę w obu wojnach światowych.