Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Spotkanie z policją

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem w sieci oraz z zażywaniem środków psychoaktywnych dnia 19 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie dla rodziców z przedstawicielami KPP w Pleszewie. Nasi goście scharakteryzowali zjawisko cyberprzemocy, które może wyrządzić ogromne szkody, ponieważ przemoc ta jest bardzo dotkliwa.

 

Informacje zatytułowane ,,Dopalacze i narkotyki” miały na celu wskazać jakie zagrożenia niosą za sobą substancje niewiadomego pochodzenia i składu, popularnie nazwane dopalaczami.

spotkanie z policja

Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przed wieloma życiowymi tragediami.

Violetta Reszel