Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

SPOTKANIE Z POLICJĄ !

W dniu 20 kwietnia 2022r. w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów kl. IV z przedstawicielami KPP w Pleszewie. Temat spotkania: ,,OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, CYBERPRZEMOC”. Policjantki rozmawiały z młodzieżą o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypomniały o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku, kiedy nie ma chodnika lub pobocza, prawidłowego przekraczania jezdni, odzieży odblaskowej oraz  zachowania w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Ponadto policjantki poruszyły temat cyberprzemocy i skutki, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.