Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Seminarium na zakończenie zagranicznego stażu zawodowego

Dnia 15 grudnia 2022 roku w siedzibie Zespołu Szkół CKR w Marszewie odbyło się seminarium podsumowujące kolejny program zagranicznych staży zawodowych organizowanych w Niemczech.

Projekt pod nazwą „Kształcenie praktyczne w w licencjonowanych gospodarstwach rolnych dolnej Saksonii”,został dofinansowany w ramach programu ERASMUS+, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie – projekt nr 2021-1-PL01-KA122-VET-000018892.

Beneficjentem projektu jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, a partnerem w Niemczech Ośrodek Szkoleniowy Deula w Nienburgu.

Staż zawodowy rozpoczął się dnia 28 czerwca, a zakończył dnia 24 września 2022. Udział w stażu zawodowym wzięło 15 uczniów z kilku szkół rolniczych. Po przyjeździe do Niemiec stażyści odbyli kilkudniowe szkolenie wprowadzające w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej Deula w Nienburgu,  w czasie którego szkolili się w zakresie obsługi maszyn rolniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przeszli branżowe przygotowanie językowe. Następnie wyjechali do gospodarstw szkoleniowych, gdzie przez okres 3 miesięcy odbywali szkolenie praktyczne bezpośrednio przy produkcji rolnej. Poza tym w ramach przygotowania zawodowego i kulturowego wzięli udział w grupowych wyjazdach do fabryki maszyn rolniczych Claas w Harsewinkel oraz parku rozrywki w Soltau.

W trakcie szkolenia praktycznego w licencjonowanym gospodarstwie rolnym stażyści mieli zagwarantowane:

  1. Zakwaterowanie i pełne wyżywienie – stażyści mieszkali w rodzinach niemieckich rolników na prawach domownika;
  2. Kieszonkowe w wysokości 250 euro miesięcznie;
  3. Ubezpieczenie od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.
  4. Premię w wysokości 300 euro, która została wypłacona na zakończenie stażu zawodowego.

Udział w seminarium wzięli prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej - Piotr Walkowski, przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych - Piotr Szymański i Piotr Pietrzak, uczestnicy stażu zawodowego i ich opiekunowie, kierownictwo i uczniowie Zespołu Szkół CKR w Marszewie.

Podczas seminarium głos zabrali prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Piotr Walkowski i wiceprezes Towarzystwa Umiejętności Rolniczych w Poznaniu Piotr Szymański.

Na temat odbytego stażu wypowiedzieli się także uczestnicy.

Następnie praktykantom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego, wystawione przez partnera niemieckiego -  Szkołę Deula w NIenburgu oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniui Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.

Na zakończenie seminarium uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą stażu zawodowego.