Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Rozpoczęcie kursów KKZ

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych w tym obecnych i przyszłych słuchaczy, że dnia 17 - 18 września rozpoczynają się zajęcia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Szczegółowy plan znajduje się w zakładce: Edukacja > Kwalifikowane Kursy Zawodowe > KKZ plan zajęć.