Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Program LEADER to partnerstwo i zdobywanie kompetencji

Program LEADER

Po dwuletniej przerwie spowodowanej przez pandemię kolejni uczniowie odbyli 2-tygodniową praktykę zawodową w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych Powiatu Ammerland (Dolna Saksonia - Niemcy). W praktyce wzięło udział 8 uczennic i uczniów naszej szkoły: Zuzanna Kukuła, Weronika Mataj, Klaudia Rojewska, Wiktoria Wolniak, Krystian Abramowicz, Mateusz Liberski, Bartosz Słojewski i Kamil Zajc.

Praktykę zorganizowaliśmy w ramach programu LEADER 2014-2020 we współpracy z : Partnerschaftsverein Westerstede-Pleszew e.V., szkołą DEULA Lehranstalt für Agrartechnik und Landwirtschaft Westerstede oraz organizacjami rolniczymi i ogrodniczymi Powiatu  Ammerland. Dzięki finansowaniu praktyk ze środków Unii Europejskiej uczennice i uczniowie naszej szkoły mogą całkowicie za darmo podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe kompetencje.

Praktykantki i praktykanci mieszkali u rodzin goszczących, pracowali z nimi i spędzali czas wolny. Dzięki temu mogli poznać technologię i organizację pracy w gospodarstwach i szkółkach drzew, poznać życie codzienne rodzin niemieckich, a także poprawić swoją znajomość języka niemieckiego zarówno ogólnego jak i specjalistycznego, gdyż mieli niepowtarzalną możliwość nauki wśród rodzimych jego użytkowników.

Ważnym elementem praktyki było szkolenie praktyczne w naszej szkole partnerskiej DEULA Westerstede, gdzie uczennice i uczniowie mieli możliwość zapoznania się z bazą kształcenia praktycznego.

W ramach programu socjo-kulturowego uczniowie odbyli wycieczkę nad Morze Północne.

W organizację praktyki i jej realizację bardzo mocno zaangażowali się Pan Friedrich Webermann, prezes stowarzyszenia miast partnerskich Partnerschaftsverein Westerstede-Pleszew e.V. oraz Pani Stefania Harbuzińska, która wspierała naszych uczniów jako tłumaczka.  

Zarówno rolnicy i organizatorzy praktyki ze strony niemieckiej jak i nasi praktykanci byli bardzo zadowoleni z jej przebiegu. Uczniowie stwierdzają, że nie żałują decyzji o wyjeździe na praktykę, gdyż mogli dużo się nauczyć, zobaczyć i przeżyć. Praktykanci nawiązali kontakty ze swoimi gospodarzami i będą chcieli utrzymywać je w przyszłości. Niektórzy z nich chcieliby jeszcze raz wyjechać na taką praktykę. Bogatsi o różne wrażenia, doświadczenia i nowe  umiejętności zachęcają swoje koleżanki i kolegów do wyjazdu na zagraniczne praktyki zawodowe, które w ramach programu LEADER będą realizowane do roku 2023.

Zenon Rutkowski