Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Praktyka czyni mistrza – podpisanie współpracy

Kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie to zadanie dla szkół. Jednak, aby było ono pełne i oferowało szereg zajęć praktycznych potrzebują one wsparcia firm z branży.

Dlatego właśnie zostało podpisane uroczyste porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Rolserwis S.A. reprezentowaną przez pana Artura Śmiłowskiego, firmą Zetor Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez pana Grzegorza Kempińskiego a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – reprezentowanym przez panią dyrektor Grażynę Borkowską.

Praktyka czyni mistrza – podpisanie współpracy

W ramach współpracy, dla uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, będą organizowane praktyki zawodowe, wycieczki oraz szkolenia i kursy specjalistyczne. Dla najlepszych praktykantów firma przewiduje także płatne staże, a dla absolwentów propozycje zatrudnienia.

Praktyka czyni mistrza – podpisanie współpracy

Praktyka czyni mistrza – podpisanie współpracy