Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Praktyczne zajęcia chemiczne i weterynaryjne

Uczniowie klasy VIII ze szkoły z Kuczkowa uczestniczyli w praktycznych zajęciach chemicznych i weterynaryjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie.

Podczas zajęć chemicznych uczniowie przeprowadzili reakcję zobojętniania i strącania osadów. Dowiedzieli się jak zneutralizować nadmiar kwasów w żołądku oraz jak dokonać  identyfikacji odczynu w warunkach laboratoryjnych.

Oprócz zdobywania wiadomości i umiejętności uczniowie rozwijali umiejętności działania w grupie i indywidualnie, kształtowali właściwe postawy społeczne, moralne oraz zachowania się w miejscach publicznych. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym uznaniem ze strony uczniów. Nauka poprzez doświadczenie ułatwia zapamiętywanie i utrwalanie wiadomości.