Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Podziękowanie

PODZIĘKOWANIE

za wspieranie idei upowszechniania wiedzy

o ubezpieczeniach społecznych wśród młodzieży

podziekowanie z zus