Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Podaj dalej!

Nasza szkoła przyłączyła się w tym roku do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oferując cenne umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. Dwaj uczniowie z klasy IV w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Krzysztof Durski i Mateusz Michniacki wraz z opiekunem panią Agnieszką Osuch przeprowadzili zajęcia ćwiczeniowe dla podopiecznych przedszkola „Słoneczne” w Pleszewie.

Dzieci z zaangażowaniem włączyły się do pokazu utraty przytomności i oddechu swojej pani przedszkolanki Oli oraz wykazały się doskonałą znajomością numerów alarmowych. Szczególnie cenny jest dla nas fakt, że nasi uczniowie przekazują dalej zdobyte w szkole oraz w aktywnej pracy na rzecz swoich jednostek OSP w Choczu i Żegocinie umiejętności i wiedzę. Sami stają się instruktorami udzielania pierwszej pomocy.

Gratulujemy nowej roli i życzymy kolejnych sukcesów.