Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Pedagog online

Do czasu powrotu młodzieży do szkoły, pedagog szkolny pełni dyżur za pośrednictwem edziennika.

Choroba koronawirusowa (COVID-19) to choroba zakaźna spowodowana przez nowego wirusa, którego nie wykrywano dotąd u ludzi. Wirus powoduje chorobę układu oddechowego podobną do grypy, z objawami takimi jak kaszel, gorączka, a w cięższych przypadkach – zapalenie płuc.

 

Informacje na temat ciągle zmieniającej się sytuacji dot. COVID-19 znajdziecie na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Środki zapobiegawcze wg WHO:

- Częste mycie rąk mydłem i wodą.

- Regularne i dokładne mycie rąk płynem odkażającym do rąk na bazie alkoholu lub wodą z mydłem.

- Zachowanie dystansu w interakcjach społecznych.

- Zachowanie dystansu co najmniej 1 metr odległości od każdego, kto kaszle lub kicha.

- Unikanie dotykania oczu i nosa.

- Higienę dróg oddechowych: Oznacza to zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu lub kichania. Następnie natychmiast usuń zużytą chusteczkę.

W najbliższym czasie zrezygnuj ze wszelkich spotkań towarzyskich oraz w tym z:

- udziału w imprezach masowych, dyskotekach,

- przesiadywania w galeriach handlowych,

- wizyt w kawiarniach, restauracjach i kinach,

- korzystania z komunikacji publicznej lub ograniczenie jej do absolutnego minimum, oraz wycieczek!

Telefon 116 111 działa przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00 - 2:00

Telefon 116 111 działa przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 12:00 - 2:00, można także zarejestrować się na stronie https://116111.pl/ oraz napisać wiadomość e-mail.