Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Owoce filmu „Johnny”

Młodzież Marszewska dzieli się otrzymanym dobrem. Po projekcji filmu nie milkły dyskusje na temat tego, w jakim kierunku zmierza dzisiejszy świat. Film poruszył młodych ludzi i skłonił do refleksji, w wyniku czego wspólnie ustalono, że dofinansowanie do przejazdu na seans zostanie przekazane puckiemu hospicjum, które boryka się z trudnościami finansowymi. Tyle możemy zrobić, niech śmierć księdza Jana nie będzie końcem, ale początkiem czegoś nowego, kontynuacją piękna, które rozpoczął, tak można podsumować komentarze młodych.

Drugą część pieniędzy przeznaczyliśmy na misje w Kiabakari wzorem ubiegłego roku. Uzbierana kwota zostanie przekazana w czerwcu z pozostałą sumą, która wciąż rośnie, dzięki ofiarności uczniów.

Hospicjum znajduje się w samym centrum życia. Nasi pacjenci nie tylko chorują i odchodzą, ale po prostu żyją, ciesząc się bieżącym dniem.

Dobrze zaczyna się ten nowy 2023 rok. Niech dzieją się dobre rzeczy!

Anna Sobiejewska