Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Nowe pomoce dla uczniów

Nowe pomoce dla uczniów Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Nasza szkoła zakupiła nowoczesne pomoce dydaktyczne z zakresu OZE. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje pasje przy użyciu stanowisk: fotowoltaiki i pompy ciepła. Zestawy do magazynowania energii oraz kolektor słoneczny pozwolą na przeprowadzenie eksperymentów i ciekawych badań.