Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Nasi uczniowie finalistami konkursu językowego

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w I Ogólnopolskim Konkursie Języków Obcych „Bożkowskie Potyczki Językowe 2022”, który został organizowany przez Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. W konkursie udział wzięli uczniowie Sieci Szkół Rolniczych z całej Polski, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Do udziału w „Bożkowskich Potyczkach Językowych” zgłoszono dziewiętnaście szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z piętnastu województw. Do rywalizacji w eliminacjach szkolnych z języka angielskiego przystąpiło ponad czterystu uczniów szkół ministerialnych, a swoje wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego sprawdziło przeszło stu uczniów.

Celem konkursu, który będzie odbywał się cyklicznie raz w roku, jest podnoszenie świadomości wśród uczniów na temat znaczenia nauki i znajomości języków obcych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie, motywowanie uczniów do doskonalenia wszystkich czterech sprawności językowych oraz zdobywania wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego, jak również integracja uczniów i nauczycieli Sieci Szkół Rolniczych zainteresowanych językami obcymi, w tym wymiana doświadczeń i pomysłów.

Na podstawie wyników eliminacji szkolnych organizatorzy zakwalifikowali do finału po 7 osób z najlepszymi wynikami z języka angielskiego i niemieckiego. W finale z języka angielskiego uczestniczyli uczniowie 6 szkół. Wśród nich było dwoje reprezentantów naszej szkoły: Zuzanna Frąckowiak z klasy 3HT i Filip Kasprzak z klasy 1HT. Z języka niemieckiego wśród 7 finalistów z 4 szkół znalazła się nasz tegoroczna absolwentka Gabriela Galbierska, która była uczennicą klasy 4HT.

Finał składał się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności receptywne, tj. rozumienie tekstu słuchanego oraz rozumienie tekstów pisanych. Finaliści konkursu musieli wykazać się również znajomością środków językowych oraz wiedzą o krajach danego obszaru językowego. W części ustnej uczniowie opisywali wylosowany obrazek i odpowiadali na pytania z nim związane.

W klasyfikacji końcowej z języka angielskiego Filip Kasprzak zajął 4. miejsce, a Zuzanna Frąckowiak była siódma. Gabriela Galbierska zajęła szóste miejsce z języka niemieckiego.

Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy naszym uczniom osiągniętych wyników, a Filipowi i Zuzannie życzymy sukcesów w kolejnych edycjach tego konkursu. Dziękujemy im również za promowanie naszej szkoły na szczeblu krajowym.

Zenon Rutkowski