Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Narodowe Czytanie w Marszewie

W tym roku, podobnie jak cała Polska, czytaliśmy Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, młodopolski dramat naturalistyczny. Akcja została poprzedzona prelekcją polonistki, która wprowadziła uczniów w temat tej tragifarsy kołtuńskiej oraz przybliżyła klimat Młodej Polski i samego zaboru galicyjskiego. Po każdorazowym przeczytaniu wybranych fragmentów młodzież żywo dyskutowała o nieustającej popularności dramatu i tego, co się składa na taki stan rzeczy. Każda z grup dochodziła do tego samego wniosku, że oto kołtuneria jest wciąż żywa, a panie Dulskie nadal mają się świetnie.


W przedsięwzięciu licznie wzięły udział klasy drugie i trzecie. Dziękujemy uczniom za entuzjazm, którym wykazali się przed i w trakcie lektury Moralności...oraz za dyskusję, jaka wywiązywała się po prezentacjach fragmentów tragifarsy.

Anna Sobiejewska