Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956

Grupa młodzieży ZS CKR w Marszewie, która przygotowuje się do konkursu wiedzy o „Poznańskim Czerwcu” wzięła udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących tego wydarzenia w Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 w Poznaniu.

Niewątpliwie spotkanie z przewodnikiem i zwiedzenie muzeum przybliżyło uczniom historię tamtego wydarzenia. Zdobyta wiedza zostanie z pewnością wykorzystania podczas udziału w konkursie.

Opiekunem grupy był nauczyciel historii Ł. Razik