Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Mistrzowie pola 2022

W dniu 9.09.2022. uczniowie klasy 4 w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki byli na manewrach polowych w miejscowości Czacz.

Uczniowie zwiedzali poletka doświadczalne i uczestniczyli w wykładach z produkcji roślinnej. Poznali nowoczesne rozwiązania stosowane w ciągnikach i maszynach rolniczych pracujących w polu.

mistrzowie pola

mistrzowie pola

Opiekunami wycieczki byli: Edyta Filipiak, Radosław Biernacki i Krzysztof Styś.