Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Mediacje w szkole

„Mediacje w szkole” to projekt, do którego przystąpiła młodzież oraz nauczyciele ZSCKR w Marszewie.

Podczas szkolenia w dniu 24 maja 2023 wzbogacili swoją wiedzę i poznali nowe metody rozwiązywania sporów oraz konfliktów.

Dzięki szkoleniu przygotowali się do założenia szkolnego klubu mediacji oraz roli mediatorów.

mediacje1

medjacje2

mediacje3