Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Matura 2021 - materiały CKE

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2021 r.

W 2021 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym:

  • część pisemna – od 4 do 20 maja,
  • część ustna – od 19 do 21 maja,

z zastrzeżeniem że część ustna jest przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Pełna treść informacji, znajduje się na stronie CKE

Poniżej przedstawiamy informacje o egzaminie maturalnym oraz materiały egzaminacyjne jakie znajdują się na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  • informatory o egzaminach z poszczególnych przedmiotów oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące na egzaminie w 2021 r. (Aneks 2021)
  • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki oraz wybrane wzory matematyczne na egzamin z matematyki
  • arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych egzaminu (2015–2020)
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne
  • arkusze próbnych egzaminów maturalnych, w tym arkusze egzaminu próbnego z marca 2021 r.
  • zbiory dodatkowych zadań egzaminacyjnych z wszystkich przedmiotów
  • filmy o egzaminie maturalnym z biologii, chemii i języka polskiego, w tym filmy dla osób niesłyszących, oraz scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne
  • zbiory dodatkowych zadań z matematyki.