Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Marszew pomaga!

2274,50 zł., taką kwotę uzbieraliśmy w roku szkolnym – 2022/2023 na pomoc misyjną i charytatywną. Pieniądze w kwocie 310 zł. od absolwentów rocznik 2022 przekazaliśmy Salezjańskiemu Ośrodkowi Misyjnemu, 400 zł. przekazaliśmy na działalność charytatywną dla puckiego hospicjum ks. Kaczkowskiego, pozostałą kwotę – 1564,50 zł. przelaliśmy na konto zaprzyjaźnionej misji Miłosierdzia Bożego w Kiabakari w Tanzanii

W imieniu klasy I Bat dziękuję całej braci szkolnej za współpracę przy projektach misyjnych i akcjach charytatywnych.

Nie bądźmy nigdy ślepi na ludzką krzywdę!

Anna Sobiejewska