Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Konsultacje KKZ

Poniżej przedstawiamy plan konsultacji dla uczestników kursów KKZ

ROL. 04 ,  ROL.10,   RL.16  – kwalifikacje w zawodzie: technik rolnik

ELE.10 , ELE. 11 , BD. 17 – kwalifikacje w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ROL. 04 ,  ROL.10,   RL.16  – kwalifikacje w zawodzie: technik rolnik

Lp.

Data

Godzina

Kwalifikacja

Nauczyciel

Przedmiot

Sala

1.

31.05.2021 r.

1600-1800

ROL.10

B. Kubiak

Organizacja produkcji roślinnej

31

 

2.

 

01.06.2021 r.

1600-1800

ROL.04 (grupa 1)

B. Kubiak

Produkcja roślinna

31

1600-1800

ROL.04 (grupa 2)

B. Wójcik

Produkcja zwierzęca

aula

 

3.

 

02.06.2021 r.

1600-1800

ROL.04

(grupa 1)

R. Biernacki

Obsługa środków technicznych

warsztaty szkolne

1600-1800

ROL.04

(grupa 2)

K. Styś

Obsługa środków technicznych

warsztaty szkolne

4.

02.06.2021 r.

1600-1800

ROL.10

B. Wójcik

Organizacja produkcji zwierzęcej

31

5.

 

07.06.2021 r.

1600-1800

ROL.04 (grupa 1)

B. Kubiak

Produkcja roślinna

31

1600-1800

ROL.04 (grupa 2)

B. Wójcik

Produkcja zwierzęca

aula

 6.

09.06.2021 r.

1600-1800

RL.16

B. Wójcik

Organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej

31

 

ELE.10 , ELE. 11 , BD. 17 – kwalifikacje w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Lp.

Data

Godzina

Kwalifikacja

Nauczyciel

Sala

 

1.

01.06.2021 r.

1500-1700

ELE.11

(grupa 1)

R. Biernacki

29

1500-1700

ELE.11

(grupa 2)

J. Juszczak

 

2.

07.06.2021 r.

1500-1700

ELE. 10

(grupa 1)

R. Biernacki

warsztaty szkolne

1500-1700

ELE. 10

(grupa 2)

J. Juszczak

3.

21.06.2021 r.

1500-1700

BD. 17

(grupa 1)

R. Biernacki

warsztaty szkolne

 

1500-1700

BD. 17

(grupa 2)

J. Juszczak