Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

KONFERENCJA pt. „Chroniąc rośliny – chronisz życie”

W dniu 23.01.2020. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. W czasie otwarcia konferencji wystąpił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. Rok 2020 został ogłoszony przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

Minister podkreślił jak ważną rolę odgrywają rośliny, uprawa gleby, gospodarowanie lasami oraz zasobami wodnymi i wpływ ekologii w życiu człowieka i całego świata. Konferencję przeprowadzili naukowcy z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytutu Ochrony Roślin, Uprawy i Nawożenia, Hodowli i Aklimatyzacji oraz Lasów Państwowych. Zwrócono uwagę na znaczenie zdrowia roślin dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska, w tym przeciwdziałaniu efektom zmian klimatu i związanym z nimi rozprzestrzenianiem się organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych jak i naturalnych ekosystemów. Dyskutowano również o zagrożeniach występujących w imporcie produktów rolnych, materiału siewnego oraz sadzonek roślin.