Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Komunikat

KONSULTACJE DLA KLAS 4 TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

17 CZERWIEC 2020 R.

GODZINA: 11:00

WARSZTATY SZKOLNE