Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Instrukcja nawożenia soi

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach opracowała Instrukcję nawożenia soi i udostępniła ją na swojej stronie internetowej pod adresem:

https://schr.gov.pl/p,270,instrukcja-nawozenia-soi

 

Instrukcja nawożenia soi w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia zagadnienia dotyczące m.in. metod pobierania próbek gleby do badań odczynu i zasobności w składniki mineralne w uprawie soi, zasad pobierania próbek gleby do oznaczania zawartości azotu mineralnego, sposobów obliczania dawek składników nawozowych (CaO, N, P, K, Mg, S).

Przedstawiając powyższe, Departament Klimatu i Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o ww. instrukcji wśród jednostek podległych oraz nadzorowanych przez Państwa Departamenty, a zwłaszcza wśród uczniów szkół i placówek rolniczych prowadzonych przez Ministra oraz wśród doradców rolniczych i rolno-środowiskowych.

Z poważaniem,

Krzysztof Smaczyński
z-ca Dyrektora
Departamentu Klimatu i Środowiska
/podpisano elektronicznie/

Treść pisma do pobrania