Zespół Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r.

 

Godzina 900

klasa I

Technikum z zawodach:

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,

technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Aula szkolna

Godzina 930

Klasa I

Technikum w zawodach:

technik technologii żywności,

technik weterynarii

Aula szkolna

Godzina 1000

Klasy II

Spotkanie z wychowawcami w klasach:

 
 

2LTI

Sala 3A

2LT

Sala 17B

2BT

Sala 13D

2BTH

Sala 6B

2B4

Sala 29A

2B4I

Sala 3B

2L4

Sala 22A

Godzina 1100

Klasy III i IV

Spotkanie z wychowawcami w klasach:

 
 

3B

Sala 21 A

3LHI

Sala 27A

4 BL

Sala 16 B

4 BHI

Sala 23A

Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa (maseczki, dystans społeczny oraz dezynfekcja rąk)